۱۳۸۸ مهر ۴, شنبه

هشدار وزیر نفت در مورد کسری گاز در زمستان !


پيش‌بيني مي‌شود در زمان پيك مصرف گاز در زمستان امسال روزانه 200 ميليون متر مكعب كسري داشته باشيم كه به اين ترتيب تلاش شده با ذخيره‌سازي سوخت مايع بخشي از اين كسري جبران شود. مسعود ميركاظمي - وزير نفت - با بيان اين مطلب اظهار كرد: پيش از اين نيز در زمستان به دليل كسري گاز مجبور شده بوديم گازرساني به برخي از صنايع و نيروگاه‌ها را با محدوديت مواجه كرده و گازرساني به بخش خانگي را در اولويت قرار دهيم.
وي افزود: به اين منظور ذخيره‌سازي براي نيروگاه‌ها جهت استفاده از سوخت مايع آغاز شده است و اميدواريم مديريت مصرف به ويژه منازل مسكوني طوري انجام شود كه نياز به قطع گاز ساير بخش‌ها نباشد. او درباره تغييرات مديريتي با تاكيد بر شايسته‌سالاري توضيح داد: اگر افراد موجود در صنعت نفت شايستگي و توانمندي همكاري داشته باشند، به فعاليت خود ادامه خواهند داد و در غير اين صورت تغيير مي‌كنند. ميركاظمي با بيان اين‌كه ترجيح اين است كه از نيروهاي متخصص صنعت نفت استفاده شود، خاطرنشان كرد: البته به اين معنا نيست كه از توانايي افراد خازج از صنعت استفاده نكنيم. او با تاكيد بر نياز طرح جامع انرژي در كشور براي جلوگيري از اتلاف انرژي توضيح داد: به اين منظور لازم است در كنار سياست‌هاي قيمتي از سياست‌هاي غير قيمتي نيز كمك بگيريم. در اين زمينه كميته‌اي براي تنظيم طرح جامع با هدف مديريت بر تقاضا تشكيل شده كه بر اساس آن مي‌توانيم اهداف سند چشم‌انداز را محقق كنيم. در اين باره نحوه تامين و توزيع انرژي به طوري كه بيشترين بهره‌وري را داشته باشد، در برنامه است. او درباره راهكارهاي تعديل مصرف گاز با تاكيد بر سياست‌هاي قيمتي توضيح داد: اگر فقط توسعه ناوگان عمومي انجام شود، به دليل ترافيك موجود كارآيي مناسبي نخواهد داشت و به همين ترتيب اگر سياست‌هاي غير قيمتي ديگر به تنهايي انجام شود، مفيد نيست و بهتر است كه سياست‌هاي قيمتي و غير قيمتي به صورت همزمان اجرا شود. به گفته او براي نمونه با وجود يارانه سنگين در بخش سوخت همچنان هزينه جابجايي و ترانزيت در ايران بالاست؛ يا ملاحظه مي‌شود كه مصرف سرانه خودروهاي سنگين زياد است. از سوي ديگر در بخش توليد با وجود آن‌كه 60 درصد يارانه وارد اين بنگاه‌ها مي‌شود، همچنان تعرفه‌هاي آنها جزو پمج كشور نخست جهان است. به همين دليل لازم است سياست‌گذاري قيمتي با دقت بيشتري انجام شود. به گفته او در اين زمينه هدفمند كردن يارانه‌ها كمك مي‌كند تا با پرداخت يارانه مستقيم به مردم و منطقي كردن قيمت از اتلاف انرژي جلوگيري كنيم كه در كنار اين نياز به آموزش و فرهنگ‌سازي نيز وجود دارد. نگراني از وضعيت توليد گاز طي سه سال آينده وزير نفت با اشاره به نگراني خود از وضعيت توليد گاز طي سه سال آينده با توجه به آماده نبودن زيرساخت‌ها در بخش توسعه ميادين جديد گفت: اگر رشد مصرف همچون سال‌هاي گذشته 10 درصد در نظر گرفته شود، وضعيت سخت خواهد بود. او درباره حضور ايران در خط لوله نابوكو و تاثير آن در توسعه روابط تبادل انرژي در منطقه خاطرنشان كرد: حضور فعال در مجامع بين‌المللي و داشتن نقش محوري در منطقه جزو برنامه‌هاي اصلي من است. وي با بيان اين‌كه در توسعه صنعت نفت نگاه صرف به كشورهاي غربي را نمي‌پذيرم، يادآوري كرد: با توجه به توانمندي‌هاي موجود در كشورهاي شرق، آمريكاي لاتين و آفريقا و همچنين با توجه به محدوديت‌هاي موجود نبايد منحصرا به غرب توجه كنيم و بايد از دانش شرق بهره ببريم، زيرا در 50 سال گذشته حجم روابط تجاري، بانكي و پولي بيشتر با غرب بوده است. او درباره اختلاف نظر بانك مركزي و صنعت نفت در خصوص درآمدهاي ناشي از فروش نفت توضيح داد: اين موضوع در حال بررسي است. وي درباره واگذاري 40 درصد از سهام شركت گاز و پتروشيمي با بيان اين‌كه اجراي اصل 44 مي‌تواند تحول در اقتصاد كشور ايجاد كند، گفت: لازم است در نوع و شكل واگذاري‌ها با وزارت اقتصاد و دارايي هماهنگي‌هايي شود تا كمترين آسيب به توسعه وارد شود. به اين منظور امروز جلسه‌اي بين مديران صنعت نفت و وزارت اقتصاد و دارايي انجام خواهد شد. او درباره تاكيد رييس جمهور مبني بر واگذاري صنايع پتروشيمي به وزارت صنايع ومعادن با بيان اين‌كه صنعت نفت و گاز كشور نياز به تعامل بيشتري دارد، يادآوري كرد: در 101 سال گذشته بايد بپذيريم به ميزان لازم درگيري كافي بين صنعت نفت و صنايع مرتبط ديگر پيش نيامده و بايد اين هماهنگي‌ها بيشتر شود. وي پس از تاكيد تعامل وزارت نفت با صنايع ومعادن گفت: بايد بپذيريم اگر واگذاري‌ها در صنعت نفت كامل صورت گيرد و بخش پتروشيمي به شركت‌هاي خصوصي واگذار شود، در چنين صورتي بايد تشكل‌هاي قوي تشكيل دهند و خود نگران آينده اين صنعت باشند. هم اكنون درهم‌آميختگي بين صنايع بالادست، پايين‌دست، انتقال و توزيع وجود دارد كه آمادگي داريم از صنايع پايين‌دست خارج شويم. او ادامه داد: اگر پس از واگذاري شركت‌هاي پتروشيمي به بخش خصوصي بازار رقابت منفي شود، تنها وزارت نفت نبايد نگران شود، بلكه ساير صنايع و همچنين شركت‌هاي پتروشيمي نيز بايد نگران وضعيت باشند و در پي راه حل اقدام كنند.

هیچ نظری موجود نیست: