۱۳۸۸ شهریور ۲۶, پنجشنبه

دلفين ها هم فکر مي‌کنند !


محققان دانشگاه بافالو با انجام آزمايشهاي متعدد اعلام کردند برخي از جانوران از جمله دلفين ها از توانايي تفکر درباره فکر کردن - ويژگي که گمان مي رفت تنها مختص انسانها باشد - برخوردارند.
محققان به تازگي اعلام کردند برخي از حيوانات نسبت به ديگر گونه هاي جانوري متفکرتر هستند.
اين نتيجه گيري بر اساس مطالعاتي ارائه شده است که طي آن روانشناسان اعلام کردند دلفين ها و نوعي از ميمون ها از اين توانايي انسان براي تفکر کردن ، کنترل و يا تنظيم حالتهاي ذهني برخوردارند.
محققان در دانشگاه بافالو معتقدند انسانها از توانايي آگاهي از آگاهي يا تفکر درباره فکر کردن برخوردارند و مي توانند بلاتکليفي و ترديد را حس کنند. آنها آگاهند چه زماني نمي دانند يا به خاطر نمي آورند و با به تعويق انداختن پاسخ و جستجو براي اطلاعات بهترين پاسخ را مي يابند. نمونه مناسب براي توضيح اين پديده زماني است که از فردي پرسيده مي شود آيا مي تواند نام شخصي را که شب گذشته در ميهماني ديده است به ياد بياورد يا خير، فرد با تفکر کردن درباره توانايي خود در به ياد آوردن نام در نهايت نام را به ياد آورده و جواب مثبت مي دهد بنابراين فرد در اين موقعيت به خوبي و درستي عملکرد شناختي خود را پيش بيني مي کند و بر اساس آن پاسخ مي دهد.
محققان با انجام بررسيهاي متعدد دريافتند که توانايي تفکر درباره فکر کردن تنها مختص انسانها نيست و برخي از حيوانات نيز چنين خصوصياتي را از خود نمايان مي کنند.
جانوران توانايي خود را در اين ويژگي در آزمايشهايي که توسط دانشمندان انجام گرفت نمايان کردند. دانشمندان در اين آزمايشها وظايف پيچيده اي به گونه هاي متفاوت جانوري دادند که از آن جمله تصميم گيري درباره تعداد نقاط موجود بر روي يک جعبه بود. به گفته دانشمندان حيوانات به خصوص دلفينها زماني که درباره نتيجه نهايي مطمئن نيستند به صورتي آشکار بين دو پاسخ احتمالي خود مردد مي مانند اما زماني که از پاسخ خود اطمينان دارد به اندازه اي سريع پاسخ مي دهند که براي فشردن کليد الکتريکي با شناي سريع خود محققان را خيس مي کنند. کبوترها نيز در هنگام مردد بودن در پاسخ به خواسته اي، رفتاري مشابه دلفينها از خود نمايان مي کنند.
آزمايشهاي متعدد بر روي ميمونها نيز نشان مي دهد اين جانداران مي توانند توانايي شناختي که در دلفينها وجود دارد را نمايان کرده و درباره تفکر فکر کنند. محققان معتقدند اين خصوصيت ذهني انساني بيشتر در جانداراني شکل مي گيرد که از گنجايش مغزي بيشتري برخوردارند.
بر اساس گزارش ام اس ان بي سي، محققان در تلاشند اين توانايي ذهني انساني را در مورد جاندارن متفاوتي مورد بررسي قرار دهند تا از وجود آن در جانداران بيشتري آگاه شوند.

هیچ نظری موجود نیست: