۱۳۸۸ شهریور ۲۱, شنبه

مغز شادي را سريعترازاندوه درک مي‌کندپژوهشگران اسپانيايي دريافتند که مغز انسان نسبت به سيگنالهاي مثبت صورتهاي شاد در مراودات اجتماعي سريعتر از سيگنالهاي منفي ناشي از اندوه واکنش نشان مي دهد. تحقيقات پيشين نشان مي داد که مغز انسان تنها پس از 100 هزارم ثانيه بعد از مشاهده صورت افراد در مراودات اجتماعي نسبت به مردم يک برداشت اوليه مي کند.
اکنون محققان دانشگاه بارسلونا با بررسي 80 دانشجوي رشته روانشناسي، تفاوتهاي ميان نيمکره هاي مغزي آنها را در درک سيگنالهاي مثبت و منفي صورت افراد ديگر تحليل کردند. در اين آزمايش از تکنيک "ميدان بينايي تفکيک شده" استفاده شد. نتايج اين تحقيقات که در نشريه علمي Laterality منتشر شده است نشان مي دهد که نيمکره راست در فرايندهاي احساسي بهتر عمل مي کند و در اين عملکرد، فرايندهاي شادي و صورتهاي شگفت زده را بهتر از صورتهاي غمگين و يا وحشتزده درک مي کند. به گفته اين محققان، بيانات مثبت بسيار سريعتر و دقيقتر از بيانات منفي درک مي شوند بنابراين در مغز شادي و شگفت زدگي سريعتر از ترس و ناراحتي پردازش مي شوند.
http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100910042520

هیچ نظری موجود نیست: