۱۳۸۸ شهریور ۱۹, پنجشنبه

آسانسوری شیشه ای شهر شیکاگوصاحب یکی از آسمانخراش ها شهر شیکاگو چندی پیش تصمیم به نصب آسانسوری شیشه ای
گرفت.
این آسانسور که تا ارتفاع 412 متر بالا می رود و هیجان خاصی دارد که هر کس که از ارتفاع
می ترسد نمی تواند امتحانش کند.

هیچ نظری موجود نیست: