۱۳۸۸ شهریور ۱۷, سه‌شنبه

بزرگترين موش جهان کشف شدموشي 82 سانتيمتري که در نوع خود بي نظير بوده و بزرگترين نوع موش در جهان به شمار مي رود در جنگلهاي پاپوا واقع در گينه نو کشف شد.
به گزارش مهر، گونه اي جديد از موشي عظيم الجثه در جنگلهاي گينه نو کشف شد. اين موش که نسبت به انسان هيچ احساس ترسي ندارد با داشتن 82 سانتيمتر طول و 1.5کيلوگرم وزن در ميان بزرگترين گونه هاي موش که تا کنون در جهان شناسايي شده اند قرار گرفته است.
اين موجود که از نظر ابعاد با يک گربه برابري مي کند و تاکنون توضيح چنداني درباره آن ارائه نشده است توسط تيم فيلمبرداري شبکه بي بي سي براي ساخت برنامه سرزمين هاي گم شده آتشفشاني کشف شد. گمان مي رود اين جاندار در دهانه کوه بوساوي ساکن باشد. محقق جانورشناس موسسه موزه ملي سيمپسونيان مي گويند اين جانور يک موش واقعي شبيه به موش هايي است که در شهرها نيز ديده مي شوند تنها از ابعاد بزرگتري برخوردار است.
پوست اين موش بزرگ پوشيده از خزي ضخيم به رنگ نقره اي - قهوه اي است که به اعتقاد دانشمندان اين پوست مي تواند در نجات جاندار در شرايط مرطوب و سرد موثر باشد. در حال حاضر نام موش پشمالوي بوساوي براي اين جاندار انتخاب شده است و نام علمي آن مورد بررسي قرار دارد. تحقيقات اوليه نشان مي دهد موش بزرگ به دسته جانوري Mallomy تعلق دارد که متشکل از تعدادي جانور بزرگتر از حد معمول است.
جزيره اي که موش جديد در آن کشف شده است در گينه نو قرار داشته و به دليل تنوع زيستي و کشف تعداد زيادي از گونه هاي جانوري از شهرت زيادي برخوردار است.

هیچ نظری موجود نیست: