۱۳۸۷ آبان ۸, چهارشنبه

قدیمی ترین عکس ازشهر تهران


تهران در دوران سلطنت ناصرالدين شاه قاجار
سال ۱۲۵۰ خورشیدی/ 1290 قمری

هیچ نظری موجود نیست: