۱۳۸۷ آبان ۴, شنبه

اینها "شیر" نیستند بلکه سگهای تبتی هستند !
هیچ نظری موجود نیست: