۱۳۸۷ مهر ۱۱, پنجشنبه

خانواده ای که از بدو تولد تاکنون 4 دست و پا حرکت میکنند !این تصاویرمربوط به ۵ عضو (۴ خواهر و یک برادر) یک خانواده کرد ترکیه ای می باشد که از بدو تولد بر روی ۴ دست و پا راه میروند.
سن این ۵ نفر ۱۸ تا ۳۴ سال می باشد. برخی از دانشمندان نارسایی مغزی را دلیل ۴ دست و پا راه رفتن این خانواده می دانند.
بنا بر نظر برخی از محققان این رفتار بیشتر به یک تکامل معکوس می ماند تا یک نارسایی مغزی.
آنها امید وارند که از این طریق بتوانند نکات مبهم تکامل انسانی را دریابند.
فرابورس/نمایش پست تنها

هیچ نظری موجود نیست: