۱۳۹۲ فروردین ۳, شنبه

تصاویر/بازتاب صحنه هادر قطرات آب


یک عکاس آلمانی بااستفاده از یک دوربین پیشرفته و با شاتر حرفه ای,بازتاب صحنه های زیبایی از تصاویر در قطرات آب را .به نمایش گذاشته است و از آنها عکس گرفته است
.عملی که تاکنون برای عکاسان میسر نگردیده

هیچ نظری موجود نیست: