۱۳۹۲ فروردین ۷, چهارشنبه

پایکوبی "چاپ سیستانی" ملی میشود !

(سی. ای. آی. اس. (لندن) : پایکوبی محلی سيستان كه در گویش محلی به "چاپ سيستانی" نامیست در سراسر كشور گسترش پيدا میكند.) :


عبدالعلی كيخا فرزانه رئيس گروه ورزش‌های روستايی و عشايری سيستان و بلوچستان در اینمورد گفت:
در حال حاضر نيز قوانين اين رقص محلی در حال تدوين است كه پس از تكميل شدن در اختيار علاقه‌ مندان قرار خواهد گرفت.
از سوی ديگر، مسابقات كشوری اين رشته نيز بزودی برگزار خواهد شد كه پس از انجام برنامه‌ريزیهای لازم برای برگزاری آن، قوانين اين رقص محلی به تيم‌های شركت كننده ارائه میشود و زمان برگزاری مسابقات نيز پس از انجام برنامه‌ريزیهای لازم برای علاقه‌ مندان به شركت در اين رشته اعلام خواهد شد.

پایکوبی و دست افشانی ایرانی در سيستان به گونه‌های گوناگونی بخش میشود كه هر كدام در مناسبت ويژه‌ای به اجرا گذاشته میشوند. در يك بخش بندی ساده میتوان پایکوبی سيستانی را به دو گونه مردانه و زنانه بخش بندی كرد.
از گونه های پایکوبی زنانه سيستانی میتوان به پایکوبی "چاپی" اشاره كرد كه صورت ويژه آن كوبيدن تُند و دنباله دار پا بر زمين به دنبال کوبیدن مشخص ساز دايره است.
در ميان پایکوبی مردانه سيستانی نيز میتوان به "رقص شمشير" يا گونه ای ساده‌ تر آن "پایکوبی چوب" اشاره كرد كه به همراه دهل و ساز که به گويش سيستانی "دول و ساز" است، اجرا میشوند که پیشینه آن به زمان اشکانیان میرسد.

گزارش ايسنا

هیچ نظری موجود نیست: