۱۳۹۱ اسفند ۱۴, دوشنبه

زنان پرنده بر فراز آسمان تهران/ گزارش تصویری

در سال های اخیر استقبال زنان از ورزش مفرح و هیجان آور پاراگلایدر بیشتر و بیشتر شده و ما شاهد حضور پررنگ آنها هستیم./ عکس: محمد دهقانی
زنان پاراگلایدرسوار

زنان پاراگلایدرسوار

زنان پاراگلایدرسوار

زنان پاراگلایدرسوار

زنان پاراگلایدرسوار

زنان پاراگلایدرسوارزنان پاراگلایدرسوارزنان پاراگلایدرسوارزنان پاراگلایدرسوار

زنان پاراگلایدرسوار

زنان پاراگلایدرسوار

زنان پاراگلایدرسوار

زنان پاراگلایدرسوار

زنان پاراگلایدرسوار

زنان پاراگلایدرسوارزنان پاراگلایدرسوار

زنان پاراگلایدرسوار

زنان پاراگلایدرسوار

زنان پاراگلایدرسوار

زنان پاراگلایدرسوار

زنان پاراگلایدرسوار

زنان پاراگلایدرسوار

زنان پاراگلایدرسوار

زنان پاراگلایدرسوار

زنان پاراگلایدرسوار

زنان پاراگلایدرسوار

زنان پاراگلایدرسوار

زنان پاراگلایدرسوار

هیچ نظری موجود نیست: