۱۳۹۲ فروردین ۵, دوشنبه

تصاویری از مجموعه تاریخی بیستون


مجموعه تاریخی بیستون در کرمانشاههیچ نظری موجود نیست: