۱۳۹۱ اسفند ۱۳, یکشنبه

کارگاه مسگری

کارگاه مسگری از مشاغل فراموش شده در بازار تهران است.هیچ نظری موجود نیست: