۱۳۸۸ بهمن ۱۱, یکشنبه

شارژ تلفن همراه با لباس !


دانشمندان دانشگاه کاليفرنيا با ابداع شيوه اي براي رسانا کردن نسوج کتاني و پلي استري و توليد پارچه هاي الکترونيکي مسيري جديد را در استفاده از لباس ها براي شارژ تجهيزات الکترونيکي مانند تلفن همراه به وجود آورده اند.
الکترونيک هاي قابل پوشيدن نمايانگر نسل جديدي از مواد در حال گسترش هستند که از عملکردهاي متنوعي برخوردارند.
از جمله قابليت ارتجاع، کشش و سبک وزني که امکان استفاده از آنها را در بسياري از تکنولوژي هاي قديمي به وجود خواهد آورد.
در شيوه جديد ساخت پارچه هاي الکترونيکي از جوهرهايي که از نانوتيوب هاي کربني تک ديواره ساخته شده اند استفاده مي شود. زماني که اين جوهر بر روي نسوج پلي استري و پنبه اي قرار مي گيرد جوهر نسوج را به رشته هاي رسانايي تبديل مي کند که از توانايي بالايي در ذخيره انرژي الکتريکي برخوردار خواهند بود.
آزمايشهاي متعددي که فرايند شستشو و اتو کشيدن اين پارچه هاي الکترونيکي را شبيه سازي مي کرد نشان دادند نسوج پارچه ها در عين رسانايي و حفظ توانايي ذخيره انرژي ويژگي انعطاف پذيري و کشساني خود را نيز حفظ مي کنند.
بر اساس گزارش ساينس ديلي، به گفته محققان با توجه با اين موفقيت در آينده اي نه چندان دور کاربران قادر خواهند بود تجهيزات الکترونيکي خود را تنها با قرار دادن بر روي شلوار يا بلوز خود شارژ کنند.

هیچ نظری موجود نیست: