۱۳۸۸ دی ۳, پنجشنبه

مبادله پلنگ و ببر بين ايران و روسيه !سازمان محيط زيست در پاسخ به پيشنهاد روسها براي دريافت چند قلاده پلنگ ايراني براي احياي نسل پلنگ در منطقه قفقاز خواهان دريافت چند قلاده ببر از کشور روسيه براي احياي نسل ببر مازندران است.
به گزارش خبرگزاري مهر، معاونت طبيعي و تنوع زيستي سازمان محيط زيست طي جلسه اي و در پاسخ به بررسي پيشنهاد روس‌ها براي دريافت چند قلاده پلنگ ايراني براي احيا نسل پلنگ در آن کشور خواهان دريافت چند قلاده ببر از کشور روسيه براي احياي نسل ببر منقرض شده مازندران در منطقه ميانکاله شده است.
وزارت منابع طبيعي و محيط زيست فدراسيون روسيه براي احياي نسل پلنگ آسيايي که ظاهراً نسل اين گونه در روسيه منقرض شده است اين پيشنهاد را مطرح کرده است که از سوي کارشناسان و متخصصين معاونت طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست مورد بررسي قرار گرفت و کارشناسان ايراني خواستار ارسال اطلاعات تکميلي در خصوص نحوه احياي نسل پلنگ آسيايي در غرب قفقاز براي بررسي بيشتر شده اند. معاونت طبيعي و تنوع زيستي سازمان محيط زيست در جلسه اي بررسي پيشنهاد دريافت چند قلاده ببر از کشور روسيه براي احياي نسل ببر منقرض شده مازندران در منطقه ميانکاله يا موارد مشابه و موارد مختلف همکاري با اين کشور را مورد بحث و گفتگو قرار داد که به عقيده کارشناسان سازمان محيط زيست در صورت عملي شدن اين پيشنهاد موفقيت بسيار خوبي در حوزه احياي حيات وحش کشورمان خواهد بود.
با اين حال روسيه دو قلاده پلنگ اعطايي از ترکمنستان را در اختيار دارد و براي تکثير آن به همکاري کشورمان نيازمند است. در حال حاضر موضوع فوق در سطح گفتگو و مذاکره قرار است و اقدام خاصي صورت نگرفته است. البته اين گونه همکاريها در قالب کنوانسيون تجارت گونه هاي جانوري و گياهان وحشي در معرض خطر انقراض موسوم به CITES قابل بررسي و گفتگو است.
همچنين طرف روسي در پاسخ به مکاتبه انجام شده، هيئتي را جهت سفر به ايران معرفي کرد که پذيرش زود هنگام اين هيئت به دليل همزماني تاريخ آن با مراسم سوگواري سالار شهيدان به زمان ديگري موکول شد.
وزارت محيط زيست روسيه در حالي از ايران براي در اختيار گرفتن چند پلنگ ايراني براي احياي اين گونه جانوري در قفقاز درخواست کمک کرده که يک کارشناس حيات وحش وضعيت زيست "پلنگ" ايراني را بسيار نگران کننده توصيف کرد.
محمد صادق فرهادي نيا کارشناس حيات وحش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وضعيت پلنگ در ايران خوب نيست و پلنگهاي ايراني در حال تلف شدن هستند و مهمترين عامل مرگ آنها شکارشان توسط افراد محلي و چوپانها است چرا که پلنگها به دليل از بين رفتن طعمه هاي وحشي به سراغ حيوانات اهلي مي روند و همين مسئله باعث به دام افتادنشان مي شود.

هیچ نظری موجود نیست: