۱۳۸۸ دی ۲, چهارشنبه

ابداع فرمولي جديد براي زيبايي انسان !


محققان دانشگاه تورنتو با انجام آزمايشي به منظور شناسايي صورت‌هاي زيبا توانستند نسبت‌هايي را براي ويژگي‌هايي که مي‌توانند زيبايي را به صورت فرد ببخشند، ارائه کنند. به گزارش مهر، دانشمندان دانشگاه تورنتو نسبت‌هاي يک صورت زيبا و متناسب را محاسبه کرده و اعلام کردند زيبايي صورت ارتباط زيادي با فاصله ميان چشم‌ها، بيني و گوش‌ها با يکديگر دارد.
در حالي که حد وسط خواندن زيبايي يک صورت معمولاً يک تعارف به شمار مي‌رود، دانشمندان اعلام کردند اکثر صورت‌هايي که مردم آنها را حد وسط مي‌دانند، از نسبت‌هاي طلايي برخوردارند.
به گفته آنها برخي از خصوصيات در صورت هستند که با زيبا يا نازيبا خوانده شدن آن در ارتباط مستقيم قرار دارند.
براي مثال چشم‌هاي بزرگ از نشانه‌هاي زيبايي شناخته مي‌شوند. با اين حال محاسبات جديد نشان مي‌دهد ساختار صورت با قوه درک انسان از آن ساختار نيز در ارتباط نزديکي است.
دانشمندان در ابتدا از تعدادي از دانشجويان خواستند از ميان تصاوير افرادي که خصوصيات صورت آنها تغيير پيدا کرده بود و تصاويري که صورت‌هاي طبيعي را نشان مي‌دادند، زيباترين‌ها را انتخاب کنند.
نتايج نشان داد تمامي دانشجويان تصاويري را انتخاب کردند که با نسبت‌هاي محاسبه شده جديد همخواني دارند.
محاسبات جديد نشان مي‌دهد زماني که فاصله مردمک چشم‌هاي فرد در حدود 46 درصد از پهناي صورت در ميان دو گوش باشد، فرد از صورتي جذاب برخوردار است. نسبت ديگر زيبايي فاصله ميان چشم‌ها تا لب است که بايد يک سوم فاصله طولي صورت از خط رويش مو تا چانه باشد.

هیچ نظری موجود نیست: