۱۳۸۸ دی ۱۰, پنجشنبه

قبايل بدوي دره اومو اتيوپيدر منتهي اليه حنوب غربي كشور اتيوپي در دره رودخانه اومو قبايلي زندگي مي كنند كه شيوه زندگي آنها از هزار سال پيش تاكنون تغييري نكرده و به رسوم و سنت هاي خود در اين نقطه دورافتاده پايبند هستند. به دليل جنگل هاي انبوه، رودخانه هاي خروشان و صعب العبور بودن مسيري كه به دره اومو منتهي مي شود اين قبايل تا اواخر قرن نوزدهم شناخته نشده بودند.
آنها علي رغم اينكه در منطقه اي مشترك زندگي مي كنند اما داراي نژاد و آداب متفاوتي هستند اما امروزه خطر انقراض نسل اين قبايل را تهديد مي كند. يك نكته جالب كه موجب پوزخند تلخي مي شود اين است كه علي رغم زندگي بدوي و حفظ رسوم اوليه در دست مردان اين قبايل تفنگ هاي خودكار آك 47 مشاهده مي شود كه هيچ تناسبي با شكل و هيئت آنها ندارد.
برنت استايرتون، فتوژورناليست مشهور و عكاس باتجربه آژانس گتي ايميجز براي تهيه گزارشي مصور براي لايف به دره رودخانه اومو يا اومو رايور ولي رفت و مجموعه عكس هايي را از اين سفر براي لايف به ارمغان آورد.
عكس هايي از بشريت اوليه البته منهاي وجود تفنگ هاي خودكار آ ك 47. با برنت استايرتون همسفر شده و به ديدار قبايل بدوي دره اومو اتيوپي مي رويم.
منبع : لايف . گزارش : بهرام افتخاري/.jamejamonline

هیچ نظری موجود نیست: