۱۳۸۸ مرداد ۱, پنجشنبه

مادر منظومه شمسي پیدا شد !


دانشمند‌ان علوم نجومي به شواهد علمي جديدي دست يافته‌اند كه نشان مي‌دهد، منظومه شمسي ما از يك ستاره مرده متولد شده است كه شش برابر بزرگتر از خورشيد است.به گزارش ايسنا، گروهي از دانشمند‌ان بين‌المللي دريافته‌اند كه هسته‌هاي راديواكتيو يافت شده در ابتدايي‌ترين شهاب سنگ‌ها كه قدمت آنها به ميلياردها سال قبل باز مي‌گردد، از يك ستاره غول پيكر مرده متولد شده‌اند كه شش برابر بزرگتر از خورشيد است.دكتر ماريا لوگارو ــ دانشمند‌ اصلي اين پژوهش در دانشگاه موناش استراليا ــ اظهار داشت: اين يافته ها ايده كنوني ما را درباره منشاء منظومه شمسي تغيير مي‌دهد.وي افزود: ما از دهه 1960 تاكنون از وجود ابتدايي اين هسته‌هاي راديو اكتيو در شهاب سنگها مطلع بوده‌ايم، اما نمي‌دانستيم كه آنها از كجا منشاء گرفته‌اند.اين محققان با تركيب مشاهدات و رصدهاي ستاره‌يي حاصل از تلسكوپ‌ها با مدل‌هاي تازه تهيه شده از رايانه‌هاي قدرتمند درباره نحوه تكامل ستاره‌ها و واكنش هسته‌يي در مرزهاي آنها، به اين نتايج دست يافته‌اند.شرح اين تحقيق در مجله «دانش شهاب سنگي و سياره‌يي» منتشر شده است.

هیچ نظری موجود نیست: