۱۳۸۸ خرداد ۸, جمعه

ماهی پرنده !Exocoetidae نام علمی یک نوع ماهی پرنده است که پرواز می کند و در مناطق حاره ای و اقیانوسهای گرمسیر زندگی می کند،مکانیسم دفاعی بدن این ماهی بصورتی است که هنگام احساس خطر از بالهای خود استفاده کرده و با پرواز کردن از آب خارج می شود.این نوع ماهی می تواند تا مسیر 50 متر روی سطح آب پرواز کرده و درون آب فرود آیند .
این نوع ماهی از دمش برای آمدن به سطح آب استفاده می کند وسپس بالها یش را باز می کند
نویسنده: SAMIRA

هیچ نظری موجود نیست: