۱۳۸۷ شهریور ۳۱, یکشنبه

تصاویر زیبائی از قسمتهای مختلف کاخ کرملین در مسکو


هیچ نظری موجود نیست: