۱۳۸۷ شهریور ۲۹, جمعه

شبهای قدر را پاس بداریم و با دعا بدرگاه خداوند برگزار کنیم

خواجه حافظ میفرماید :
شب قدر است و طی شد نامه هجر..... سلام فیه حتی مطلع الفجر
دلا در عاشقی ثابت قدم باش..... که در این ره نباشد کار بی اجر
من از رندی نخواهم کرد توبه ..... و لو آذیتنی بالهجر و الحجر
برآی ای صبح روشن دل خدا را..... که بس تاریک می‌بینم شب هجر
دلم رفت و ندیدم روی دلدار..... فغان از این تطاول آه از این زجر
وفا خواهی جفاکش باش حافظ..... فان الربح و الخسران فی التجر

هیچ نظری موجود نیست: