۱۳۸۷ شهریور ۲۰, چهارشنبه

معمای نسبت سن من و پدرم !وقتی من به دنیا اومدم ، پدرم ۳۰ سالش بود ، یعنی سنش ۳۰ برابر من بود.

وقتی من ۲ ساله شدم ، پدرم ۳۲ ساله شد ، یعنی ۱۶ برابر من

وقتی من ۳ ساله شدم ، پدرم ۳۳ ساله شد ، یعنی ۱۱ برابر من

وقتی من ۵ ساله شدم ، پدرم ۳۵ ساله شد ، یعنی ۷ برابر من

وقتی من ۱۰ ساله شدم ، پدرم ۴۰ ساله شد ، یعنی ۴ برابر من

وقتی من ۱۵ ساله شدم ، پدرم ۴۵ ساله شد ، یعنی ۳ برابر من

وقتی من ۳۰ ساله شدم ، پدرم ۶۰ ساله شد ، یعنی ۲ برابر من

می ترسم اگه ادامه بدم ، از پدرم بزرگتر بشم !

هیچ نظری موجود نیست: