۱۳۸۷ شهریور ۱۳, چهارشنبه

چگونه تلفن کنیم (روش صحیح مکالمه با تلفن)


تلفن برای بدست اوردن همه نوع خبر است. خبر خوب ، خبر بد ، خبر از دنیا ، تبریک ، تشکر ، تسلیت ، تقاضای پول و....
حتا میتوانید وقتی تقاضای چیزی یا کاری ندارید هم تلفن کنید. بعد از برقراری رابطه تلفنی (مخصوصا وقتی شماره را گرفته اید و مطمئن شدید که ارتباط درست برقرار شده) باید فوری خودتان را با نام خانوادگی معرفی کنید و هرگز قبل از اسم خودتان ، اقا یا خانم یا دوشیزه بکار نبرید.
بعد ، سلام کنید ، حتا اگر شخص ان طرف سیم را هم دوست ندارید. اگر تلفن قطع شد ، باید همان شخصی که اول شماره را گرفته ، دوباره شماره بگیرد. نباید تلفن را برای مدت طولانی در انحصار بگیرید ، حتا اگر شخص ان طرف سیم را خیلی دوست دارید و از مکالمه با او خیلی لذت می برید.
صبح زود و شب دیر وقت تلفن نکنید (مگر در موارد خیلی اضطراری و حیاتی) و در ساعات معمول صرف غذا هم نباید تلفن کنید.
به عنوان فردی ناشناس هم تلفن نکنید ، بویژه که درسیستم های امروزی ، معمولا طرف مقابل شماره تلفن شما را می بیند.
برگزیده از کتاب : "اداب معاشرت یرای دختران و پسران جوان"
ترجمه ی : شهین دخت بهزادی

هیچ نظری موجود نیست: