۱۳۹۱ مرداد ۸, یکشنبه

Persian classical dastgah (modal system) Shur performed by Lloyd Miller on oud with Azar Hashemi on santur on National Iranian TV in the 1970s. اجرای موسیقی سنتی ایرانی در دستگاه "شور توسط" عود "لوید میلر" و سنتور "آذر هاشمی" در تلویزیون ملی ایران حدود سال 1970

هیچ نظری موجود نیست: