۱۳۹۱ تیر ۲۶, دوشنبه

به سلامتیه "صندوق صدقات" !

 به سلامتیه "صندوق صدقات" که بعد از این همه تورم و گرونی،
بازم با یه 50 تومنی، "هفتاد نوع بلا" رو دفع میکنه !

(پروردگارا، برای گرون نکردن نرخ "دفع هفتاد نوع بلا"، ازت سپاسگذاریم!).

هیچ نظری موجود نیست: