۱۳۹۱ مرداد ۴, چهارشنبه

حکیم عمر خیام نیشاپوری" میگوید :

حکیم عمر خیام نیشاپوری" میگوید :
این کوزه چو من عاشق زاری بوده است....
در بند سر زلف نگاری بوده است.... این دسته که بر گردن او می بینی....دستی است که در گردن یاری بوده است !
و " Edward Fitzgerald" ادیب و شاعر انگلیسی و مترجم رباعیات خیام به زبان انگلیسی میگوید :
I think the Vessel, that with fugitive
Articulation answer'd, once did live
And drink: and Ah! the passive Lip I kiss'd
How many Kisses might it take--and give

هیچ نظری موجود نیست: