۱۳۹۱ مرداد ۸, یکشنبه

آدم های خوب : فرستنده (چه راحت ، چه ساده و چه آسان می شود خوب بود و ما این معجزه را از خودمان دریغ می کنیم ! همین ها هستند که هم دنیا رو جای بهتری میکنن و هم زندگی رو زیبا تر و لذت بخش تر)

هیچ نظری موجود نیست: