۱۳۹۱ تیر ۳۰, جمعه

Iran "آهنگ هم زبونم باش با صدای خانم حمیرا " / "حمیرا " آهنگ هم زبونم باش / شب بلند و دل من در تب و تابه وای.... لحظه هام همه پر از حسرت خوابه وای

هیچ نظری موجود نیست: