۱۳۹۱ مرداد ۱۱, چهارشنبه

pooran shaneh /بر گیسویت ای جان، کمتر زن شانه....چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه !/ پوران : شانه

هیچ نظری موجود نیست: