۱۳۹۱ شهریور ۵, یکشنبه

Kamilə Nəbiyeva Mirza Huseyin Segahi / اجرای زیبای موسیقی مقامی آذربایجانی از "کامیله نبییوا"

هیچ نظری موجود نیست: