۱۳۹۱ مرداد ۲۳, دوشنبه

مرمت اصولی سی سه پل اصفهان

در پی انتشار گزارش های تصویری از مرمت غیر اصولی از سی سه پل مسئولین امر
تصمیماتی در خصوص مرمت اصولی این پل گرفته اند که در حال اجرا است.


هیچ نظری موجود نیست: