۱۳۹۱ مرداد ۱۶, دوشنبه

سخنی اندیشمندانه درباره "کوروش بزرگ" از دكتر "هانری بر" دانشمند فرانسوی :

"این پادشاه بزرگ، یعنی كورش هخامنشی برعكس سلاطین قسی القب و ظالم بابل و آشور، بسیار عادل و رحیم و مهربان بود.
زیرا اخلاق و روحیه ایرانی اساسش تعلیمات زردشت بوده است.
به همین سبب بود كه شاهنشاهان هخامنشی خود را مظهر صفات (خشترا) می شمردند و همه قوا و اقتدار خود را برای خیر بشر و آسایش و سعادت جامعه انسان صرف می كردند."

هیچ نظری موجود نیست: