۱۳۸۹ دی ۶, دوشنبه

اصول مذاکره با افراد عصباني !


وقتي فردي حرف ناراحت‌کننده‌اي به شما مي‌زند، قبل از پاسخ دادن به او، ابتدا فکر کنيد. سعي کنيد به صورت آگاهانه سرعت حرف زدنتان را کم کنيد که پاسخي که مي‌دهيد، پاسخي عصباني و ناراحت‌کننده ‌نباشد.

به گزارش ايسنا، در وبلاگي به نشاني http://behandish.blogfa.com درباره اصول مذاکره با افراد عصباني چنين آمده است: ابتدا سراغ احساسات فرد عصباني برويد؛ احساسات و مشکلات فرد عصباني بايد قبل از هر اقدام ديگري مورد توجه قرار بگيرند تا فرد عصباني بتواند به صورت سازنده رفتار کند.

هرچه فرد عصباني‌تر باشد، توجه کردن به احساسات او و شنيدن حرف‌هايش اهميت بيشتري مي‌يابد. حل کردن مشکلات با افراد عصباني معمولا چيزي جز اتلاف وقت نيست. مگر در صورتي که ابتدا به حرف‌هاي فرد عصباني گوش داده شود و او آماده برقراري ارتباط باشد.

از همان ابتدا شروع به خنثي کردن بمب کنيد

افراد عصباني حتي قبل از اينکه دهانشان را باز کنند و به فرد مقابل حمله کنند، عصبانيت‌شان را از طريق چهره‌شان به نمايش مي‌گذارند. يکي از راه‌هاي خنثي کردن بمب عصبانيت اين افراد اين است که قبل از انفجار عصبانيت آنها شما دست پيش را بگيريد و صحبت را آغاز كنيد.

سعي کنيد مدعي باشيد، نه غيرفعال يا مهاجم

شما حق داريد زماني که فردي از خط قرمز خودش در مقابل شما عبور کرده است، پاسخ او را بدهيد. حتي در اين موارد اگر شما پاسخ مناسب را ندهيد، افراد زورگو ممکن است فکر کنند که شما در مقابل آنها کم آورده‌ايد و به آن‌گونه رفتار در مقابل شما ادامه دهند. البته حواستان باشد که شما هم در مقابل عصباني نشويد و تنها سعي در حل کردن مشکل طرف مقابل داشته باشيد.

جمله کليدي: «اين کار روي من تاثير ندارد»

افراد پرخاشگر و سوء استفاده کننده، همواره به دنبال افرادي هستند که بتوانند با استفاده از رفتار پرخاش‌گرانه‌شان کنترلشان کنند. در صورت برخورد کردن با چنين افرادي، جمله مهم براي ابراز کردن اين است که «اين کاري که تو مي‌کني، روي من تاثيري نمي‌گذارد. تو نمي‌تواني به من زور بگويي، مجبور به بحث‌هاي بي‌فايده کني، توهين کني يا از بحث کردن با من و مغلوب کردنم احساس رضايت به دست بياوري.»

به محض اينکه افراد زورگو بفهمند که قادر به کنترل کردن شما نيستند، احتمالا به سراغ افرادي خواهند رفت که قربانيان بهتري براي رفتار کنترلگرشان باشند. بسياري از مشاجرات تنها به اين دليل روي مي‌دهند که يکي از دو طرف مجادله يا هر دو، از جملات تحريک کننده استفاده مي‌کنند. معمولا مشاجراتي که به اين شيوه روي مي‌دهند، براي روابط بسيار مضر هستند. ياد گرفتن کلماتي که مي‌توانند منجر به دعوا شوند و جايگزين کردن آنها با کلمات ديگر، کار چندان دشواري نيست.

روي هر چيزي که تمرکز کنيد، مقدار بيشتري از آن نصيبتان مي‌شود

اين يک اصل کلي در زندگي است. زماني که فردي با شما به صورت توهين‌آميز برخورد مي‌کند، اين شما هستيد که تصميم مي‌گيريد در مقابل، رفتاري مشابه از خودتان نشان دهيد يا رفتاري سازنده را پيش بگيريد.

اگر شما تنها به فکر جواب دادن حرف‌هاي او و آسيب زدن به دشمن با حرف‌هايتان باشيد، مي‌توانيد مطمئن باشيد که شما کل صحبتتان را به آن سو خواهيد راند، ولي اگر شما صحبتتان را به شكلي سازنده حرکت دهيد و تنها روي ضد حمله کردن تمرکز نکنيد، در اين صورت به فرد عصباني اجازه ادامه دادن حرف‌هاي ناراحت کننده‌اش را نمي‌دهيد، چرا که جهت بحث را تغيير داده‌ايد.

سعي کنيد به سرعت و بلندي صدايتان توجه کنيد. زماني که افراد، عصباني مي‌شوند، صدايشان بلندتر مي‌شود و با سرعت بيشتري حرف مي‌زنند. به اين ترتيب زمان کمتري هم به فکر کردن حين حرف زدن تحصيص مي‌دهند و احتمال گفتن حرف‌هايي که بعدها پشيماني به دنبال داشته باشد هم بيشتر مي‌شود.

پس حواستان باشد تا آنجاکه مي‌توانيد آرام و آهسته صحبت کنيد. زماني که فردي حرف ناراحت کننده‌اي به شما مي‌زند، قبل از پاسخ دادن به او ابتدا فکر کنيد. سعي کنيد به صورت آگاهانه سرعت حرف زدنتان را کم کنيد که پاسخي که مي‌دهيد، پاسخي عصباني و ناراحت کننده ‌نباشد.

هیچ نظری موجود نیست: