۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

خجالتی بودن، ریشه در مغز دارد !



نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که مغز افراد خجالتی یا درون گرا در واقع جهان را گونه‌ای متفاوت از انسانهای برون گرا، پردازش می‌کند.
حدود 20 درصد از افراد با نوعی ویژگی شخصیتی موسوم به «حساسیت ادراکی حسی» متولد می‌شوند که این ویژگی به عنوان یک گرایش یا عامل بازدارنده و یا حتی التهاب عصبی شدت پیدا می‌کند. این ویژگی در برخی از کودکانی هم دیده می‌شود که خیلی به کندی در یک وضعیت جدید گرم می‌گیرند، نیاز به تنبیه اندکی دارند، به راحتی گریه می‌کنند و سوالات غیر معمول می‌پرسند یا افکار بسیار عمیقی دارند.
محققان در این پژوهش جدید همچنین نشان دادند که این اشخاص فوق العاده حساس توجه بیشتری به جزئیات دارند و فعالیت مناطق خاصی از مغز آنها به هنگام پردازش اطلاعات بصری بیشتر از کسانی است که فاقد حساسیت بالا هستند.
افراد با ویژگی حساسیت بالا ترجیح می‌دهند زمان بیشتری برای تصمیم گیری وقت صرف کنند، هوشیارتر هستند و زمان بیشتری برای انعکاس خودشان نیاز دارند و از صحبت‌های کوچک سریعتر خسته می‌شوند.
همچنین بر اساس مطالعات قبلی این افراد از سر و صدا و جمعیت بیشتر آزار می‌بینند وتاثیر کافئین روی آنها بیشتر است.
جامعه > سلامت/

هیچ نظری موجود نیست: