۱۳۸۸ اسفند ۲, یکشنبه

نانو ذرات طلا سلول هاي سرطاني را نابود مي کنند


محققان مي گويند که ارسال نانوذرات طلا به سلول هاي سرطاني مي تواند آنها را از بين ببرند.
به گزارش روز شنبه ايرنا و به نقل از خبرگزاري يونايتدپرس، "مصطفي السعيد" رييس آزمايشگاه ليزر ديناميک در "موسسه تکنولوژي جورجيا"، مي گويد: هدايت نانوذرات طلا به کانون سلول هاي سرطان آنها را از تکثير بازمي دارد.
وي مي گويد که زمانيکه سلول از تکثير متوقف مي شود مرگ سلولي اتفاق مي افتد و چون در سرطان ها هسته اصلي سريعتر از يک سلول عادي تکثير مي شود بنابراين اگر بتوان آن را از تکثير بازداشت مي توان سرطان را متوقف کرد.
اين مطالعه که در مجله American Chemical Society منتشر شده است نشان داده است که کاشت طلا در کانون سرطان بطور موثري سلول سرطاني را از بين مي برد و با ايجاد اختلال در "دي.ان.آ" برآن اثر مي گذارد اما نحوه اين اثرگذاري بايد در تحقيقات مکمل روشن شود.

هیچ نظری موجود نیست: