۱۳۸۸ خرداد ۱۸, دوشنبه

با پول چه کارا که نمی کنن !

با پول چه کارا که نمی کنن !


http://uploader.ir/rozaneh/poool_art/1239834750_3978_FT0_dollarbillorigami13.jpg

http://uploader.ir/rozaneh/poool_art/1239834750_3978_FT0_dollarbillorigami14.jpg

http://uploader.ir/rozaneh/poool_art/1239834750_3978_FT0_dollarbillorigami2.jpg

http://uploader.ir/rozaneh/poool_art/1239834750_3978_FT0_dollarbillorigami5.jpg

http://uploader.ir/rozaneh/poool_art/1239834750_3978_FT0_dollarbillorigami6.jpg

http://uploader.ir/rozaneh/poool_art/1239834750_3978_FT0_dollarbillorigami8.jpg

http://uploader.ir/rozaneh/poool_art/1239834750_3978_FT0_dollarbillorigami9.jpg

هیچ نظری موجود نیست: