۱۳۸۸ خرداد ۱۲, سه‌شنبه

هفت موردي که بدون هفت مورد ديگر( از نظر گاندي) خطرناک هستند


از نظر گاندي هفت موردي که بدون هفت مورد ديگر خطرناک هستند عبارتند از :
1-ثروت ، بدون زحمت
2- لذت، بدون وجدان
3- دانش، بدون شخصيت
4- تجارت، بدون اخلاق
5- علم، بدون انسانيت
6- عبادت، بدون ايثار
7- سياست، بدون شرافت
اين هفت مورد را گاندي تنها چند روز پيش از مرگش بر روي يک تکه کاغذ نوشت و به نوه اش داد. اعتقاد بر اين است که وي اين موارد را در جست و جوي خود براي يافتن ريشه هاي خشونت شناسايي کرد. در نظر گرفتن اين موارد، بهترين راه جلوگيري از بروز خشونت در يک فرد و يا جامعه است.
خشونتي که آن را "خشونت پنهان" مي نامند.

هیچ نظری موجود نیست: