۱۳۸۸ تیر ۶, شنبه

آب دریاها تا سال 2100 یک متر افزایش خواهد یافت !


به دنبال پیش بینی های مختلف پیرامون وضعیت آب و هوای کرۀ زمین تا پایان قرن بیست و یکم و اظهار نظرهای متفاوت دانشمندان و متخصصین محیط زیست، نشستی در کوپنهاگ، پایتخت دانمارک، به همت مسئولان بخش محیط زیست سازمان ملل متحد برگزار شد. در این نشست، دانشمندان و پژوهشگرانی از سراسر جهان در کنار تنی چند از اعضای مجمع کارشناسان جهانی آب و هوا حضور یافتند تا با تبادل نظر و در میان گذاشتن آمار و ارقام و نتایج تحقیقات خود، به یک نتیجۀ واحد دست یابند.
بدین ترتیب، روز گذشته نتایج این گردهم آیی اعلام شد و در اعلامیه ای مشترک، متخصصین و کارشناسان حاضر در این نشست زنگ خطر را برای آیندۀ وضعیت آب و هوایی کرۀ زمین را به صدا در آوردند.
در حالیکه در سال 2007، نتایج تحقیقات مجمع کارشناسان جهانی آب و هوا حاکی از آن بود که تا سال 2100، آب دریاها به میزان 18 تا 59 سانتی متر بالا خواهد رفت.
حال ارقام تغییر یافته اند و خوشبینانه ترین پیش بینی ها، آب دریاها را در پایان قرن بیست و یکم به میزان 75 سانتی متر بالاتر تلقی می کنند و در بدبینانه ترین پیش بینی ها، این میزان تا 190 سانتی متر افزایش می یابد.
(فرانسه RFI)

هیچ نظری موجود نیست: