۱۳۸۹ مهر ۳, شنبه

توصیه های پلیس به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید


نیروی انتظامی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید توصیه های ایمنی و پلیسی را برای دانش آموزان ارائه کرده است.
به گزارش مهر، در فهرست توصیه های پلیس و آنچه باید دانش آموزان بدانند آمده است: برای عبور از خیابان در جایی که پل هوایی یا زیرگذر موجود است باید از آن استفاده کرد.
همچنین دانش آموزان برای حرکت در خیابان تنها مجاز به حرکت از داخل پیاده روهستند و نباید یک باره به وسط خیابان بدوند.
نیروی انتظامی در توصیه های خود در آستانه سال تحصیلی جدید به دانش آموزان یادآور شده برای عبور از خیابان در جایی که پل هوایی یا زیر گذر موجود است باید از آن استفاده کنند و مجاز به رد شدن از عرض خیابان نیستند. در غیر این صورت باید از جایی شروع کنند که خیابان دارای خط کشی عابر پیاده باشد.
بر این اساس، لازم است رنگهای چراغ راهنمایی عابر پیاده را به خوبی شناخته و با مفهوم آن آشنایی داشته باشند. اما در بعضی از تقاطعها چراغ عابر پیاده نصب نشده است، پس باید رنگهای چراغ راهنمایی وسایل نقلیه را نیز بشناسند تا بتوانند براساس آن تصمیم گیری کنند

در توصیه های پلیس به دانش آموزان آمده است که در محلهایی که چراغ راهنمایی و خط کشی عابر پیاده وجود ندارد بهتر است کوتاهترین مسیر عرضی خیابان را انتخاب کنند و برای رد شدن از خیابان ابتدا به سمت چپ نگاه کرده و در صورتی که وسیله نقلیه عبور نمی کند، تا وسط خیابان حرکت کنند و سپس با نگاه کردن به سمت راست چنانچه خطری نبود ادامه مسیر دهند.
نیروی انتظامی همچنین خطاب به والدین و به منظور حفظ سلامتی و پیشگیری از تصادفات رانندگی و فرهنگ سازی برای دانش آموزان در آستانه سال تحصیلی جدید یادآور شده است:
- از بازی کردن در خیابانها خودداری کنند.

-هنگام دوچرخه سواری از کلاه ایمنی مخصوص استفاده و برای حرکت به خودروهای دیگر آویزان نشوند.

- در کوچه ها و خیابانها اسکیت سواری نکنند.

- هنگام استفاده از سرویس مدرسه تمام نکات ایمنی از قبیل بیرون نبردن سر و دست از پنجره و هل ندادن یکدیگر در سرویس و راه نرفتن داخل سرویس هنگام حرکت آن را رعایت کنند.
http://www.edunews.ir/

هیچ نظری موجود نیست: