۱۳۹۲ مهر ۶, شنبه

کورسو: و باز هم لنگه کفش

کورسو: و باز هم لنگه کفش: تصور کنید که سال ها (مثلا سی و اندی) را در اتاقی محصور نشسته اید و به شما قبولانده اند که چراغ سر کوچه همان ماه است. حالا کسی می آید و می...

هیچ نظری موجود نیست: