۱۳۸۸ اسفند ۱۷, دوشنبه

قرص های حاوی الکل میتواند انسان را مست کند !


محققان روسی به تازگی با استفاده از تکنولوژی دارو، قرص هایی را ساخته اند که میتواند انسان را بدون نوشیدن الکل مست کند!
این تکنولوژی با تبدیل مواد شیمایی و تولید الکل به صورت پودر صورت گرفته است که به راحتی داخل کپسول هایی قرار میگرد و همان حالت مستی بعد از نوشیدن الکل را به وجود میاورد.
همچنین این تحقیق در دانشگاه مسکو بر روی تعداد زیادی انجام شده است و 96 درصد شرکت کننده همان احساس مستی بعد از نوشیدن الکل را داشته اند. همچنین این محققان در حال ساخت این قرص ها با درصد و طمع های مختلفی هستند.
این قرص ها که به تازگی به الکل خشک معروف شده اند طرفداران زیادی در روسیه و سایر کشورها پبدا کرده است.
در این تکنیک به کار رفته امکان تولید قرص هایی از ویسکی و ودکا را هم فراهم ساخته است.
این درحالی است که مقدار مشخصی از این قرص ها با دزهای مختلف تولید خواهد شد اما این بر عهده خود مصرف کنندگان است که چه میزان از این قرص ها را استفاده کنند.
متن اصلی خبر: huffingtonpost مترجم متن : Shadi

هیچ نظری موجود نیست: