۱۳۸۸ اسفند ۲۷, پنجشنبه

تصاویر: تنها موجود زنده فضایی در زمین !Leon-Botha که 24 ساله و اهل آفریقای جنوبی است، بخاطر شکل خاص سر و بدن خود، به عنوان بیگانه فضایی در زمین شهرت دارد.
منبع:poolnews.ir

هیچ نظری موجود نیست: