۱۳۹۲ آبان ۲۶, یکشنبه

قوم تپه نام تپه های کویری است که تنها کویر در آذربایجان می باشد،

قوم تپه نام تپه های کویری است که تنها کویر در آذربایجان می باشد، که با بافت جغرافیایی منطقه تفاوت چشمگیری دارد. با مساحتی حدود شش کیلومتر مربع در 30 کیلومتری شمال غرب تبریز واقع شده است.
عکسهای دیدنی از کویر آذربایجان
عکسهای دیدنی از کویر آذربایجان
قوم تپه
عکسهای دیدنی از کویر آذربایجان
عکسهای دیدنی از کویر آذربایجان
عکسهای دیدنی از کویر آذربایجان
عکسهای دیدنی از کویر آذربایجان
عکسهای دیدنی از کویر آذربایجان
عکسهای دیدنی از کویر آذربایجان
عکسهای دیدنی از کویر آذربایجان
عکسهای دیدنی از کویر آذربایجان
عکسهای دیدنی از کویر آذربایجان
عکسهای دیدنی از کویر آذربایجان
عکسهای دیدنی از کویر آذربایجان
عکسهای دیدنی از کویر آذربایجان
عکسهای دیدنی از کویر آذربایجان
عکسهای دیدنی از کویر آذربایجان
عکسهای دیدنی از کویر آذربایجان
عکسهای دیدنی از کویر آذربایجان
کویر آذربایجان
عکسهای دیدنی از کویر آذربایجان

هیچ نظری موجود نیست: