۱۳۹۲ آبان ۳۰, پنجشنبه

کافه سه پنج: عکس هایی از شبنم مولوی مدل فشن در ایران

کافه سه پنج: عکس هایی از شبنم مولوی مدل فشن در ایران: عکس ها توسط افرا پور داد گرفته شده است. این عکس ها تناسبی با ویژگی بسته جامعه ایرانی ندارد و چهره دیگری از شرایط پیچیده کنونی ایران را ن...

هیچ نظری موجود نیست: