ه‍.ش. ۱۳۹۲ تیر ۲۷, پنجشنبه

بامزه‌ترین عکسهای ارتشیهیچ نظری موجود نیست: