۱۳۹۲ تیر ۲۷, پنجشنبه

عکسهایی که بهترین معنا برای کلمات هستند


عشق سوگخوشی


جداییشفقت


دوستیشکیباییغربتنجات


بهترین دوستها


حمایت

معصومیت

آرامش

تنهایی

غم

زیبایی

زندگی

هیچ نظری موجود نیست: