۱۳۹۳ شهریور ۵, چهارشنبه

نگاه نقادانه: تصاویر شب‌نشینی در پارک‌های تهران

نگاه نقادانه: تصاویر شب‌نشینی در پارک‌های تهران: تصا ویر شب‌نشینی در پارک‌های تهران .   5شهریور-93 بدلیل وجود شکاف طبقاتی که ناشی ازتقسیم نابرابر ثروت و سرمایه های ملی کشور است،موجب ت...

هیچ نظری موجود نیست: