۱۳۹۳ شهریور ۵, چهارشنبه

نگاه نقادانه: تصاویر کشاورزان زحمتکش برنجکارموقع برداشت برنج در...

نگاه نقادانه: تصاویر کشاورزان زحمتکش برنجکارموقع برداشت برنج در...:    تصاویر  کشاورزان زحمتکش زن ومرد برنجکارموقع برداشت برنج در گیلان . 19مرداد-93 جای تأسف دارد که حکومت دمکراتیک نیست و ازمنافع ملی...

هیچ نظری موجود نیست: