ه‍.ش. ۱۳۹۲ آذر ۳۰, شنبه

بزرگترین اتومبیلهای ساخته شده در تاریخ !هیچ نظری موجود نیست: