۱۳۹۱ دی ۲۶, سه‌شنبه

زیباترین تصاویر «هابل» از کائنات در 2012

زیباترین تصاویر «هابل» از کائنات در 2012

ناسا همزمان با پایان سال 2012 میلادی، مجموعه ای از برترین تصاویر تهیه شده توسط تلسکوپ فضایی هابل در سال جاری را مرور کرده است.
چرخش گازهای رنگارنگ، گرد و غبار و ستارگان بی شمار که پهنای کائنات را در بر گرفته اند، در تصاویر زیبا و درخشان تلسکوپ فضایی هابل دیده می شوند.
زیباترین تصاویر «هابل» از کائنات در 2012 -
گاز داغ: چشمه گاز داغ Herbig-Haro 110 از ستاره تازه متولد شده
زیباترین تصاویر «هابل» از کائنات در 2012 -
قو: ابر پروانه شکل گازهای درخشان در صورت فلکی قو
زیباترین تصاویر «هابل» از کائنات در 2012 -
پیر: نمای دیده نشده از کهکشان های اولیه با قدمت 13.3 میلیارد سال
زیباترین تصاویر «هابل» از کائنات در 2012 -
ابرنواختر: بزرگترین ستاره سیستم «اتا کارینا» پیش از تبدیل شدن به ابرنواختر
زیباترین تصاویر «هابل» از کائنات در 2012 -
رانده شده: دو کهکشان متفاوت Messier 60  و NGC4647  در یک نما
زیباترین تصاویر «هابل» از کائنات در 2012 -
رقص کیهانی: قفل شدن چهار کهکشان در یک رقص کیهانی از برخورد متوالی
زیباترین تصاویر «هابل» از کائنات در 2012 -
کوره: حلقه ستاره ای در اطراف کهکشان مارپیچی در صورت فلکی کوره
زیباترین تصاویر «هابل» از کائنات در 2012 -
سیاهچاله: دو جت با انرژی گرانشی ناشی از یک سیاهچاله ابر پر جرم
زیباترین تصاویر «هابل» از کائنات در 2012 -
برخورد: حرکت یک کهکشان مارپیچی ساده و برخورد با کهکشان کوچکتر
زیباترین تصاویر «هابل» از کائنات در 2012 -
ستارگان داغ: کهکشان آندرومدا و تجمع هشت هزار ستاره داغ و درخشان
زیباترین تصاویر «هابل» از کائنات در 2012 -
کلاغ: برخورد جفت کهکشان مارپیچی آنتن در صورت فلکی کلاغ
زیباترین تصاویر «هابل» از کائنات در 2012 -
خوشه ای: دو خوشه مملو از ستارگان پرجرم در ابر ماژلانی بزرگ
زیباترین تصاویر «هابل» از کائنات در 2012 -
برخورد کیهانی: شکل غیر معمول در نتیجه برخورد دو کهکشان بزرگ و کوچک
زیباترین تصاویر «هابل» از کائنات در 2012 -
ستاره در حال مرگ: ستاره U Camelopardalis در مراحل پایانی حیات
زیباترین تصاویر «هابل» از کائنات در 2012 -
هیجان: حفره مرکزی سحابی رتیل
زیباترین تصاویر «هابل» از کائنات در 2012 -
جرقه زننده: سحابی سیاره ای نزدیک موسوم به NGC5189
زیباترین تصاویر «هابل» از کائنات در 2012 -
فوران بزرگ: فوران دیدنی و جذاب از سیستم دو ستاره ای «اتا کارینا»

هیچ نظری موجود نیست: